Cách Splinterlands chấp nhận những hạn chế để tạo ra một đường lối thiết kế mới trong thể loại trò chơi Blockchain.
Hầu hết nhân viên không thích môi trường chính trị và văn hóa trong công ty họ vì nhiều lý do.
Trên eBay, bạn không trả tiền để mua hàng; bạn trả tiền để chơi. Còn Amazon thì sao?
Bạn đã thấy cách thiết kế trò chơi có thể làm xáo trộn hệ thống giá trị của mọi người như thế nào chưa?
Game hóa nên tập trung vào cảm nhận của người dùng thay vì cơ chế trò chơi
Sau nhiều năm nghiên cứu, giờ đây chúng tôi đã có thể phân loại được người dùng, tương tự như cách phân loại người chơi.
Tạo phần thưởng cho trải nghiệm Game hóa của bạn
Game hóa giúp cho mối quan hệ phức tạp giữa thế giới trò chơi và thời trang kỹ thuật số trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.
See all

Blog Game hóa