Dù rất phổ biến, nhưng phần thưởng không phải là điều kiện cần cho một trò chơi.
Mục đích của bài viết này là cung cấp cái nhìn chuyên sâu từ đầu về thiết kế tổng thể của mô hình Chơi để kiếm tiền (Play to Earn - P2E) dựa trên…
Tóm tắt "Economics of Play to Earn Gaming Economy" của Lemniscap
Một bài viết nói về trò chơi Blockchain và tiềm năng của thị trường nói chung.
Vai trò quan trọng của những thách thức đối với trò chơi nói chung và đối với thiết kế mang tính trò chơi nói riêng.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng về quyền tự chủ khi tương tác với một hệ thống?
Tầm quan trọng của việc tăng cường sự tham gia của sinh viên, cân bằng giữa cạnh tranh và cộng tác, đồng thời cung cấp trải nghiệm game hóa rõ ràng.
Những bài học về cải thiện mức độ tương tác, tỷ lệ giữ chân, kiếm tiền và hơn thế nữa.
See all