Dịch thuật kiến thức là hoạt động trình bày một nghiên cứu khoa học chi tiết và phức tạp thành một cái gì đó mà khán giả đại chúng có thể tiếp thu được.
Làm thế nào trò chơi nói riêng và các hoạt động tiêu khiển nói chung có thể giúp ta đạt được các mục tiêu trong thế giới thực?
From Software đã tạo ra một trò chơi thế giới mở xuất sắc bằng cách bỏ qua các xu hướng thông thường của thể loại này.
and
Cuốn sách về những thách thức chính của game hóa trong thế kỉ văn hóa biến động
Tháo gỡ những hiểu lầm về nền kinh tế trò chơi và nhà kinh tế học trò chơi.
Duolingo có nhiều cách giữ chân người dùng, đặc biệt hơn cả chính là game hóa.
Thetan Arena có phải là một sản phẩm kinh doanh tốt hơn Heroes Strike không?
Tiến trình là một trong những yếu tố quan trọng của thiết kế trò chơi, tạo cho người dùng cảm giác làm chủ và thành thạo.
See all