10 lý do nhà đầu tư từ chối startup của bạn

Lý do cuối cùng sẽ khiến bạn phải đau não

Nội dung sẽ liên quan nhiều hơn đến khởi nghiệp, nhưng vì Ludo Lab vốn cũng yêu thích và hay đọc về chủ đề này, sáng nay mới đọc được cái này hay quá nên tiện đây chia sẻ với mọi người.

10 lý do nhà đầu tư từ chối startup của bạn

 1. Bạn đang giải quyết một vấn đề không có thật.

 2. Vấn đề là có thật, NHƯNG bạn đang nhắm sai tập khách hàng.

 3. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, NHƯNG vấn đề đó đối với họ chưa đủ lớn (pain point chưa đủ lớn).

 4. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, NHƯNG giải pháp bạn đưa ra không thực sự giải quyết được vấn đề.

 5. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, giải pháp bạn đưa ra có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả, NHƯNG thị trường này không đủ lớn.

 6. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, giải pháp bạn đưa ra có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả, thị trường đủ lớn, NHƯNG đã quá bão hòa.

 7. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, giải pháp bạn đưa ra có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả, thị trường đủ lớn và có đủ cơ hội để chen vào, NHƯNG mô hình kinh doanh của bạn không thể mở rộng (scale up)

 8. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, giải pháp bạn đưa ra có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả, thị trường đủ lớn và có đủ cơ hội để chen vào, mô hình kinh doanh của bạn có thể mở rộng, NHƯNG bạn không có lợi thế cạnh tranh (competitive advantage).

 9. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, giải pháp bạn đưa ra có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả, thị trường đủ lớn và có đủ cơ hội để chen vào, mô hình kinh doanh của bạn có thể mở rộng, bạn có lợi thế cạnh tranh, NHƯNG bạn pitching quá kém nên vẫn toang.

 10. Vấn đề là có thật, bạn nhắm đúng tập khách hàng, vấn đề đủ lớn, giải pháp bạn đưa ra có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả, thị trường đủ lớn và có đủ cơ hội để chen vào, mô hình kinh doanh của bạn có thể mở rộng, bạn có lợi thế cạnh tranh, bạn pitching pơ cmn phẹt, NHƯNG nhà đầu tư quá dốt để hiểu được tầm nhìn của bạn.

Đùa thôi chứ, nếu đã đến cái tầm đấy rồi mà vẫn tạch gọi vốn thì khả năng là những lý do sau:

 • Quỹ đầu tư cạn vốn

 • Nhà đầu tư vốn đã đầu tư cho một đối thủ cạnh tranh khác

 • Nhà đầu tư không quan tâm đến mảng thị trường của bạn

 • Nhà đầu tư không đầu tư cho startup ở giai đoạn của bạn

 • Cái này thì khó biết được, nhưng cũng có khả năng nhà đầu tư quyết định không đầu tư là vì họ không tin tưởng vào CHÍNH BẠN, và rất hiếm khi họ thừa nhận điều này. Bởi đâu có ai muốn nói thẳng vào mặt người khác là "tôi không đầu tư vì tôi đách tin ông nói thế cho nó vuông."

CƠ MÀ, kể cả trong trường hợp bạn tạch vụ gọi vốn, nhưng nếu bạn thực sự có niềm tin vào bản thân, vào đội ngũ cũng như sản phẩm của mình, thì đừng để cho điều đó làm nhụt chí. Hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đã sai và họ đã thiệt khi không đầu tư cho bạn.

Nguồn: Dịch từ Twitter của Leslie Feinzaig