Proposal Game hoá sản phẩm Heo Đất MoMo

Bản proposal chính thức do Ludo Lab thực hiện cho client MoMo

Blog Game hoá xin gửi tới độc giả trả phí bản proposal mà Ludo Lab đã thực hiện cho khách hàng là team sản phẩm Heo Đất thuộc MoMo để độc giả có thể tham khảo. Đây là bản proposal tính năng sơ khai, không bao gồm các thông tin bí mật, không nhất thiết phản ánh đúng thực tiễn triển khai sản phẩm trong tương lai, và không chịu ảnh hưởng bởi NDA.

Tải PDF

This post is for paid subscribers