Chuyện đúng chuyện sai

Làm sao để biết lựa chọn đó là đúng hay sai?

Trong một buổi offline của Spiderum mà tôi đã từng tham gia, có một khán giả rất tâm huyết đặt ra một câu hỏi hết sức thú vị như thế này:

Làm thế nào để ta biết điều gì mình làm là đúng hay là sai, khi mà hầu hết tất cả những lựa chọn lớn trong cuộc đời mà chúng ta đưa ra, mà một buổi sáng rảnh ruồi nào đó trong tương lai ta chợt nhìn lại, bỗng trở nên n…

This post is for paid subscribers