[PDF] Game-based Marketing - Chương 7: Know Thy Player

Bản dịch tiếng Việt của Chương 7 trong cuốn sách Game-based Marketing của tác giả Gabe Zichermann và Joselin Linder

Gabe Zichermann có lẽ là một tác giả mà không cần có thêm bất cứ lời giới thiệu nào từ Blog Game hoá nữa.

Cuốn sách Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through Rewards, Challenges, and Contests là sản phẩm rất quan trọng trong sự nghiệp của hai đồng tác giả Gabe Zichermann và Joselin Linder. Trong một thời đại mà nhiều chuyên gia marketing đã …

This post is for paid subscribers