Game hoá chiến dịch giảm đồ ăn buffet thừa

Một số gợi ý ngắn gọn cho các chiến dịch marketing về giảm đồ ăn thừa tại các nhà hàng buffet.

Những gợi ý dưới đây là một phần của bản nghiên cứu sơ khai mà Ludo Lab thực hiện cho một chiến dịch marketing nhưng sau đó không thể thực hiện. Độc giả lưu ý rằng đây chỉ là những gợi ý rất sơ khai và sẽ không thể áp dụng được 100% trong mọi trường hợp.

Một số phương pháp áp dụng dễ dàng ngay tại địa điểm

  1. Sử dụng các loại biển hiệu để truyền tải thông đi…

This post is for paid subscribers