[PDF] Game On - Chương 6: Dungeon & Discourse

Bản dịch tiếng Việt của Chương 6 trong cuốn sách Game On! của tác giả Kevin Bell

Tiếp nối nội dung lần trước, hôm nay Blog Game hoá xin gửi đến độc giả trả phí bản dịch Chương 6: Dungeon & Discourse trong cuốn sách Game On! Gamification, Gameful Design, and the Rise of the Gamer Educator của tác giả Kevin Bell.

Game On! của Kevin Bell là một cuốn sách cung cấp những case study vô cùng thực tế bởi những người làm giáo dục chuyên nghiệ…

This post is for paid subscribers