Năm 2021, hãy biết-mình

Một chút suy ngẫm đầu năm của tôi về việc nhìn lại và hiểu lại chính mình.

Con đường về làng Bưởi quê tôi ngày Tết bao giờ cũng đầy ắp những kỷ niệm.

Càng lớn tôi lại càng thấy, hai chữ "về quê" chưa bao giờ chỉ đơn thuần có nghĩa là đặt chân về làng. Nó còn có nghĩa là thăm lại những điều xưa cũ. Đó có thể là những kỷ niệm trẻ thơ, những điều mình từng thề thốt, hay những lần mình đã làm tổn thư…

This post is for paid subscribers