Phân tích mô hình động lực của B.J. Fogg

B = M*A*P

Chào mọi người. Như đã hứa trước đây, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn về mô hình phân tích động lực rất nổi tiếng trong ngành khoa học hành vi của B.J. Fogg. Mô hình này lần đầu được ông đưa ra trong cuốn sách Persuasive Technology. Mô hình này sau đó đã trở thành tiền đề cho rất nhiều những công trình nghiên cứu khác như Mô hình Móc kéo (Ho…

This post is for paid subscribers