Tóm tắt sách - Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Change the World của Jane McGonigal

Thực tại đổ vỡ: Vì sao game làm chúng ta tốt hơn và cách nó thay đổi thế giới

Nhà thiết kế game kiêm chuyên gia nghiên cứu về game tại Institute For The Future, Jane McGonigal, tin rằng game có thể thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn. Sử dụng các lý thuyết từ tâm lý học tích cực, khoa học nhận thức, xã hội học và triết học, McGonigal khẳng định việc chơi game có thể khiến con người hạnh phúc và làm việc năng suất hơn.

This post is for paid subscribers