Tóm tắt sách "For the Win" của Kevin Werbach & Dan Hunter

"For the Win: Cách tư duy trò chơi nâng tầm doanh nghiệp của bạn" của Kevin Werbach và Dan Hunter

“For the Win: Cách tư duy trò chơi nâng tầm doanh nghiệp của bạn" của Kevin Werbach và Dan Hunter là một cuốn sách về Game hóa. Cuốn sách này là phiên bản mở rộng của những chủ đề đã được Kevin Werbach phân tích trong một khóa học trực tuyến miễn phí do trường Trường Kinh doanh Wharton tổ chức. "For the Win" được chia thành tám phần, với nội dung cốt lõ…

This post is for paid subscribers