Vì sao không ai quan tâm đến việc tích điểm loyalty?

Nhãn hàng nào cũng có điểm thưởng, nhưng không phải giá trị của cái nào cũng đáng để KH quan tâm.

COVID-19 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới, và tất cả mọi người đều đã quá quen với việc shopping online. Khá là chắc kèo rằng đa số khách hàng (KH) ai cũng đều đang tham gia một hay một vài (nếu không muốn nói là vài chục) các chương trình loyalty của các loại nhãn hàng từ lớn đến nhỏ.

Phần lớn các chương trình loyalty của các nhãn hàng đều bao gồm …

This post is for paid subscribers