Webinar: Ứng dụng Game hoá vào Đời sống & Công việc 2021

Online Conference do tổ chức Game Đào tạo thực hiện năm 2021

Chào mọi người.

Cách đây mấy hôm, Hùng có tham gia với tư cách diễn giả cho một buổi webinar về chủ đề ứng dụng Game hoá vào Đời sống & Công việc. Chương trình thuộc chuỗi online conference của tổ chức Game Đào tạo, do hai anh Daniel Tuấn Trần và anh Ngọc Trần thực hiện. Bài thuyết trình của Hùng là về chủ đề Ứng dụng Habitica vào Đời sống để tối ưu Năng…

This post is for paid subscribers