Why Games are Good for Business - Chương 2: Tôi cảm nhận & Tôi ghi nhớ

Bản dịch tiếng Việt Chương 2 trong cuốn sách Why Games are Good for Business của Helen Routledge

Tương tự tuần trước, tuần này Blog Game hoá xin được tiếp tục gửi đến cho quý độc giả trả phí bản dịch tiếng Việt Chương 2: Tôi cảm nhận & Tôi ghi nhớ của cuốn sách Why Games are Good for Business của tác giả Helen Routledge.

Blog Game hoá đang trong quá trình dịch lại một số các tài liệu quan trọng và hữu ích nhất về Game hoá để phục vụ độc giả Việt Nam…

This post is for paid subscribers