Chứng chỉ Game hóa: Tâm lý học động lực & Nghệ thuật gắn kết

Đây là một khóa học chất lượng một cách hết sức bất ngờ đối với tôi. Tôi học được trong khóa học này còn nhiều hơn cả hai khóa học của Gabe Zichermann cộng lại. Bản thân giảng viên Rob Sutcliffe cũng là một người hiểu rất rõ những động lực mà theo Octalysis Framework của Yu-kai Chou gọi là "Black-hat Core Drive" và thường xuyên nhắc nhở người học là hạn chế nó ở mức tối thiểu.

Nếu bạn có ý định tìm hiểu về Gamification, đây là một khóa học rất hay mà cá nhân tôi khuyến khích.

Tham khảo khóa học trên Udemy