Đừng để người chơi lạc lối - Hãy cho họ một…

Trò chơi và các ứng dụng trò chơi phải luôn hỗ trợ người chơi trong việc xác định những mục tiêu và đích đến.

Read →