Từ trò chơi đến thế giới thời trang kỹ thuật…

Game hóa giúp cho mối quan hệ phức tạp giữa thế giới trò chơi và thời trang kỹ thuật số trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Read →