Update đầu năm 2021

Good morning :)

Một số độc giả có phản hồi với Blog Game hóa là URL blog.ludolab.vn không còn dẫn đến blog nữa, và các đường link dẫn đến blog trong các email trước đây cũng đều không hoạt động nữa.

Blog Game hóa xin phép update với các bạn là đừng lo nhé, vì từ giờ Blog Game hóa sẽ chuyển domain sang gamehoa.org. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình setup để URL blog.ludolab.vn có thể redirect sang domain mới này. Xin thứ lỗi với bạn vì bất cứ sự bất tiện nào.

Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi ý kiến của bạn: Bạn mong muốn sắp tới Blog Game hóa sẽ bổ sung thêm những nội dung như thế nào? Hãy phản hồi cho chúng tôi nhé!

Thân mến,

Hùng Vũ - Tổng biên tập