Cách giữ chân người chơi của bạn mãi mãi

Người chơi được giữ chân càng lâu thì họ càng dành nhiều thời gian để tham gia vào trò chơi, mở rộng cơ hội dành cho nhà phát triển.

Read →