Vì sao bạn không thể ngừng đổ tiền vào game?

Bạn đã thấy cách thiết kế trò chơi có thể làm xáo trộn hệ thống giá trị của mọi người như thế nào chưa?

Read →