Blog Game hóa
Blog Game hóa
Podcast: Mô hình phân tích Octalysis
0:00
-11:22

Podcast: Mô hình phân tích Octalysis

Mô hình phân tích Game hóa mà tác giả Yu-kai Chou đã tạo ra sau 10 năm nghiên cứu và học hỏi.

Một bài giới thiệu chuyên sâu về Mô hình Octalysis – mô hình phân tích Game hóa mà tác giả Yu-kai Chou đã tạo ra sau 10 năm nghiên cứu và học hỏi. Và chỉ sau một năm công bố, mô hình Octalysis đã được dịch ra 9 ngôn ngữ và trở thành tài liệu bắt buộc cho việc giáo dục Game hóa trên khắp thế giới.

Bài viết gốc được đăng tải trên Blog Game hoá.

Nghe trên Spotify

0 Comments
Blog Game hóa
Blog Game hóa
Những nội dung chuyên sâu về chủ đề Game hoá (Gamification) dành cho thị trường Việt Nam.
Listen on
Substack App
RSS Feed
Appears in episode
Hùng Vũ