Sep 4, 2021 • 11M

Podcast: Mô hình phân tích Octalysis

Mô hình phân tích Game hóa mà tác giả Yu-kai Chou đã tạo ra sau 10 năm nghiên cứu và học hỏi.

 
0:00
-11:22
Open in playerListen on);

Appears in this episode

Hùng Vũ
Những nội dung chuyên sâu về chủ đề Game hoá (Gamification) dành cho thị trường Việt Nam.
Episode details
Comments

Một bài giới thiệu chuyên sâu về Mô hình Octalysis – mô hình phân tích Game hóa mà tác giả Yu-kai Chou đã tạo ra sau 10 năm nghiên cứu và học hỏi. Và chỉ sau một năm công bố, mô hình Octalysis đã được dịch ra 9 ngôn ngữ và trở thành tài liệu bắt buộc cho việc giáo dục Game hóa trên khắp thế giới.

Bài viết gốc được đăng tải trên Blog Game hoá.

Nghe trên Spotify