Blog Game hóa
Blog Game hóa
Điều gì làm nên yếu tố FUN trong một trò chơi?
0:00
-8:48

Điều gì làm nên yếu tố FUN trong một trò chơi?

Nếu bạn muốn dự án game hóa của bạn thành công, thì điều đầu tiên nên nhớ là nó phải vui. Để hiểu được sự “vui” trong ngữ cảnh này, điều tốt nhất ta có thể làm là phân tích những trò chơi thực thụ.

Nếu bạn muốn dự án Game hóa của bạn thành công, thì điều đầu tiên bạn nên nhớ là nó phải vui. Để hiểu được sự “vui” trong ngữ cảnh này, điều tốt nhất ta có thể làm là phân tích những trò chơi thực thụ. Xét cho cùng, chúng ta chơi các trò chơi là để vui, và chúng chính là cội nguồn của Game hóa. Những điều sau đây là những lý thuyết cơ bản kiến tạo nên niềm vui trong những trò chơi đó.

Lắng nghe trên Spotify

0 Comments
Blog Game hóa
Blog Game hóa
Những nội dung chuyên sâu về chủ đề Game hoá (Gamification) dành cho thị trường Việt Nam.
Listen on
Substack App
RSS Feed
Appears in episode
Hùng Vũ