Slay the Spire - Thiết kế & Cân bằng theo…

Chia sẻ từ đội ngũ phát triển tựa game indie Slay the Spire tại GDC 2019 về cách họ tận dụng cộng đồng để phát triển sản phẩm.

Read →