Thiết kế trò chơi Blockchain P2E

Mục đích của bài viết này là cung cấp cái nhìn chuyên sâu từ đầu về thiết kế tổng thể của mô hình Chơi để kiếm tiền (Play to Earn - P2E) dựa trên Blockchain.

Read →