Có tương lai nào cho điểm khách hàng thân…

Liệu có tương lai cho các chương trình tích điểm khách hàng thân thiết trong một thế giới hậu đại dịch?

Read →